Share

ขนมไทย กาละแมโบราณ รู้จักหรือเคยทานกันหรือเปล่าคะ กาละแมต้นเตย อยุธยา ปราศจากสารกันบูด

ราคาถูก อร่อย สะอาด ปราศจากสารกันบูด สนใจ โทร 086-7536012

ประวัติความเป็นมาของกาละแม

กาละแม เป็นขนมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณให้ความหมายให้ความหมายถึงความเหนียวแน่นขนม กาละแม คนไทยจะนำมาใช้ประกอบพิธีงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานทำบุญและงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นขนมไทยที่สืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ คุณย่า

ขนมกาละแม  เป็นขนมหวานที่นำแป้งข้าวเหนียว (ข้าวเหนียวเม็ดแช่น้ำ)  มากวนกับกะทิสดและน้ำตาล การที่ทำกาละแมให้อร่อยเหมือนขนมโบราณ  ต้องกวนข้าวเหนียวทั้งเมล็ดกับกะทิจนสุก   ละเอียด  แต่ต้องใช้เวลานาน               

ขนมกาละแมนอกจากรับประทานเป็นขนม หวานแล้ว ยังเป็นขนมที่ใช้ประกอบในขันหมาก งานมงคลสมรส  ซึ่งภาษาใต้เรียกว่า "เครื่องเทียบ"

              วิธีทำกาละแม                

๑.  ขูดมะพร้าวคั้นเอากะทิแล้วแบ่งเป็น  ๒  ส่วน  ส่วนหนึ่งเอาไปเคี่ยวให้เป็นน้ำมัน  ส่วนที่เหลือให้ใส่รวมกับข้าวเหนียวที่จะกวน                 

๒. นำไปกวนเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้ติดก้นกะทะ  กวนจนข้าวเหนียวสุกและเหลว และจึงใส่น้ำตาลมะพร้าว  และกวนไปเรื่อย ๆ จนเหนียว  ใช้เวลา  ประมาณ ๗ – ๘  ชั่วโมง  จนไม่ค่อยติดไม้พาย  ตักใส่ถาดที่รองใบตอง  แล้วแผ่ให้แบน  พอเย็นตัดเป็นชิ้น ๆ                

๓. นำไปใส่ถุงพลาสติกร้อน หรือภาชนะที่ต้องการ