Share

ทางร้านขอกราบขอบพระคุณสื่อมวนชนต่างๆ ที่ให้ความสนใจ และสนับสนุนทางร้าน fattyshop.com ค่ะ

******หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 22,899 (23 มิ.ย. 2555)

 

******รายการสาระแน ดุนดารา

 

*******เส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 293

 

******รายการ Follow Me SME  28 มกราคม 2556

 

******Ray Magazine